PEMULANGAN BUKU SPBT 2012 DAN PENGAGIHAN BUKU SPBT KEGUNAAN 2013

Adalah dimaklumkan pemulangan buku SPBT 2012 dan pengagihan buku SPBT kegunaan 2013 untuk murid-murid Tahun 1 hingga 6 akan diadakan seperti berikut:PEMULANGAN BUKU SPBT
KEGUNAAN 2012
PENGAGIHAN BUKU SPBT
KEGUNAAN 2013
TARIKH
TAHUN
TARIKH
TAHUN
22 - 23 Okt 2012 (Isnin - Selasa)
1 , 2 , 3 dan 4
22 - 23 Okt 2012 (Isnin - Selasa)
2 dan 4
29 - 30 Okt 2012 (Isnin - Selasa) 
5 dan 6
29 - 30 Okt 2012 (Isnin - Selasa)
5 dan 6


NOTA :

Pemulangan Buku SPBT 2012

Tuan/Puan hendaklah memulangkan Buku Teks dan Buku Latihan Aktiviti seperti jadual yang di    
atas. Ikat buku tersebut dengan kemas secara berasingan menggunakan tali rafia dan klip bersama
senarai semak yang dilampirkan.

Pengagihan Buku SPBT Kegunaan 2013

- Murid Tahun 3 (2013) akan menerima buku teks pada tahun hadapan.
- Bagi murid Tahun 5 (2013) buku teks Matematik dan Sains akan diberi pada tahun hadapan.

Kerjasama dan keprihatinan tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima
kasih.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »