PPPM 2013 - 2025

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025

3 Gelombang (13 tahun)

 1. Gelombang 1 (2013 - 2015)
 2. Gelombang 2 (2016 - 2020)
 3. Gelombang 3 (2021 - 2025)
 5 Aspirasi Sistem

 1. Akses - 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020
 2. Kualiti - Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun
 3. Ekuiti - 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020
 4. Perpaduan - Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian
 5. Kecekapan - Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
6 Aspirasi Murid

 1. Pengetahuan
 2. Kemahiran berfikir
 3. Kemahiran memimpin
 4. Kemahiran dwibahasa
 5. Etika dan kerohanian
 6. Identiti nasional
11 Anjakan
 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
 2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
 4. Tranformasi keguruan sebagai profesion pilihan
 5. Memastikan kepimpinan berpretasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
 6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
 7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
 8. Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian Kementerian
 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
 11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »