Lencana SekolahWARNA
Merah : Keberanian, Kegagahan, Kebijaksanaan
Kuning : Kedaulatan dan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
Biru : Perpaduan, Muhibbah dan Keharmonian
Putih : Kesucian, Kebersihan, dan Ketenangan

LAMBANG
Laptop : Memartabatkan Pendidikan ICT
Buku : Mengutamakan Kecemerlangan Ilmu
Atom : Pendidikan ke Arah Sains dan Teknologi
2004 : Tahun di mana Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Mula Beroperasi
Bentuk Bulat : Penguasaan Ilmu Pengetahuan Secara Global dan Menyeluruh