Pengenalan Kepada SPBT

LATAR BELAKANG

-SPBT MULA DILAKSANAKAN PADA TAHUN 1975 OLEH KEMENTERIAN       PENDIDIKAN MALAYSIA.

-PROGRAM INI MELIPUTI SEKOLAH KERAJAAN DAN BANTUAN KERAJAAN.

-PROGRAM INI TERHAD INI KEPADA MURID YANG IBU BAPA ATAU PENJAGA WARGANEGARA MALAYSIA.

OBJEKTIF

-MURID-MURID YANG LAYAK MENDAPAT BEKALAN BUKU YANG MENCUKUPI.

-PENGURUSAN DAN PENGAGIHAN   BUKU-BUKU TEKS DAPAT DIJALANKAN DENGAN LANCAR DAN SISTEMATIK.

-MURID-MURID DAPAT MENGGUNAKAN BUKU-BUKU TERSEBUT SECARA BERKESAN DI DALAM KELAS DAN SEBAGAI RUJUKAN KETIKA DI RUMAH.