Piagam Pelanggan SKKW

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

• Mengupaya sepenuhnya kemahiran dan kemudahan yang ada bagi menghasilkan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan.
• Mengasah bakat dan minat murid dalam ko-kurikulum agar menjadi murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
• Sentiasa peka dan prihatin terhadap kebajikan murid, guru dan staf sokongan.
• Pengurusan hal ehwal murid dijalankan dengan mesra, penyayang dan berhemah tinggi.
• Sentiasa menjaga persekitaran sekolah supaya selamat dan ceria.
• Perkhidmatan kaunter yang cekap, mesra, berwibawa dan berkesan.
• Sistem data dan maklumat yang cekap, tepat dan memenuhi kehendak pelanggan.
• Mewujudkan komunikasi dua hala antara sekolah dan stakeholder.
• Pengurusan kewangan yang cekap, adil dan telus.