Senarai Nama Buku Teks

Senarai Buku Teks Tahun 1

BIL
SENARAI BUKU TEKS
HARGA (RM)
1
Bahasa Malaysia 
9.70
2
English
9.20
3
Matematik  (Jilid 1)
7.00
4
Matematik  (Jilid 2)
5.00
5
Sains
6.50
6
PJPS
6.50
7
Pendidikan Kesenian
6.00
8
Pendidikan Islam 
8.50
9
Iqra Jilid 1
9.50
10
Iqra Jilid 2
5.70
11
Pendidikan Moral
6.00
12
Bahasa Arab
4.00
13
Bahasa Tamil
19.00
     
BIL
SENARAI BUKU AKTIVITI
HARGA (RM)
1
Bahasa Malaysia  (Jilid 1)
4.00
2
Bahasa Malaysia  (Jilid 2)
4.00
3
English (Part 1)
3.80
4
English (Part 2)
3.80
5
Matematik (Jilid 1)
5.00
6
Matematik (Jilid 2)
4.20
7
Sains
3.50
8
Pendidikan Islam
6.00
9
Buku Rekod Pencapaian Murid
2.30
10
Bahasa Arab
2.80
11
Bahasa Tamil
9.00
12
Cermat Tiba Selamat
3.30Senarai Buku Teks Tahun 2

BIL
SENARAI BUKU TEKS
HARGA (RM)
1
Bahasa Malaysia 
9.50
2
English
8.80
3
Matematik  (Jilid 1)
6.40
4
Matematik  (Jilid 2)
4.80
5
DST
6.90
6
Pendidikan Islam
7.60
7
Al-Quran Bertajwid
38.00
8
Pendidikan Moral
7.80
9
P. Jasmani & P. Kesihatan
7.00
10
Bahasa Arab
5.35
11
Bahasa Cina
11.00
12
Bahasa Tamil
25.50

BIL
SENARAI BUKU AKTIVITI
HARGA (RM)
1
Bahasa Malaysia  (Jilid 1)
3.10
2
Bahasa Malaysia  (Jilid 2)
3.10
3
English
4.40
4
Matematik
4.65
5
Pendidikan Islam
4.70
6
Buku Rekod Pencapaian Murid
2.30
7
DST
3.00
8
Bahasa Arab
3.70
9
Bahasa Cina
5.80
10
Bahasa Tamil
9.20
11
Cermat Tiba Selamat
2.60


Senarai Buku Teks Tahun 3

BIL
SENARAI BUKU TEKS
HARGA (RM)
1
Bahasa Malaysia
9.20
2
English
7.50
3
Matematik  (Jilid 1)
6.80
4
Matematik  (Jilid 2)
5.50
5
DST
6.80
6
Pendidikan Islam
7.90
7
Pendidikan Moral
8.40
8
P. Jasmani & P. Kesihatan
5.90
9
Bahasa Arab
5.60
10
Bahasa Cina
11.90
11
Bahasa Tamil
25.40


BIL
SENARAI BUKU AKTIVITI
HARGA (RM)
1
Bahasa Malaysia  (Jilid 1)
3.25
2
Bahasa Malaysia  (Jilid 2)
3.25
3
English
4.05
4
Matematik
5.55
5
Pendidikan Islam
5.20
6
Buku Rekod Pencapaian Murid
2.30
7
DST
3.05
8
Bahasa Arab
4.15
9
Bahasa Cina
6.50
10
Bahasa Tamil
9.00
11
Cermat Tiba Selamat
1.90


Senarai Buku Teks Tahun 4

BIL
SENARAI BUKU TEKS
HARGA (RM)
1
Bahasa Malaysia 
12.70
2
English
10.00
3
Matematik
15.20
4
Sains
10.90
5
Sejarah
10.00
6
Pendidikan Islam
11.80
7
Teknologi Maklumat & Komunikasi
5.80
8
Pendidikan Muzik
5.00
9
Pendidikan Jasmani
5.30
10
Pendidikan Kesihatan
4.20
11
Pendidikan Moral
11.00
12
Reka Bentuk & Teknologi
6.30
13
Pendidikan Seni Visual
5.00
14
Bahasa Arab
7.60
15
Bahasa Tamil
21.00
16
Bahasa Cina
12.50
17
Anthology Of Poems For Year 4,5,6
10.70
18
The Jungle Book
11.20
19
The King Of Kites
12.50
20
Cermat Tiba Selamat
1.90Senarai Buku Teks Tahun 5

BIL
SENARAI BUKU TEKS
HARGA (RM)
1
Matematik
15.00
2
Sejarah
9.90
3
English
9.90
4
Bahasa Malaysia
13.20
5
Reka Bentuk dan Teknologi
6.70
6
Pendidikan Jasmani
5.40
7
Sains
13.00
8
Pendidikan Seni Visual
5.20
9
Pendidikan Kesihatan
4.30
10
Pendidikan Muzik
5.20
11
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6.00
12
Pendidikan Islam
12.00
13
Pendidikan Moral
10.50
14
Bahasa Arab
8.00
15
Bahasa Cina
12.60
16
Bahasa Tamil
15.00
17
Gulliver’s Travels
11.10
18
And Something Weird Happened
11.00
19
Anthology Of Poems For Year 4,5,6
10.70
20
Cermat Tiba Selamat
2.60Senarai Buku Teks Tahun 6

BIL
SENARAI BUKU TEKS
HARGA (RM)
1
Bahasa Malaysia
11.90
2
English
9.90
3
Sejarah
13.20
4
Sains
13.00
5
Pendidikan Kesihatan
4.50
6
Matematik
12.10
7
Pendidikan Muzik
6.50
8
Pendidikan Jasmani
5.50
9
Reka Bentuk & Teknologi
4.80
10
Teknologi Maklumat & Komunikasi
6.00
11
Pendidikan Seni Visual
5.00
12
Pendidikan Islam
12.10
13
Pendidikan Moral
10.50
14
Bahasa Arab
8.20
15
Bahasa Cina
12.40
16
Bahasa Tamil
15.20
17
Anthology Of Poems For Year 4,5,6
10.70
18
Story World-Akbar’s Dream
11.40
19
Wizard Of Oz
12.40
20
Cermat Tiba Selamat
1.70